Liikmed

Võrgustiku liige on ettevõte või organisatsioon, kes panustab ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamisse. Siit leiad infot võrgustiku liikmete käimasolevate tegevuste kohta.
 

-Toetustegevus-
(71)
(61)
(58)
(52)
(47)
(41)
(36)
(36)
(29)
(25)
(21)
(19)
(19)
(16)
(14)
(11)
(11)
(8)
(8)
(7)
-Sihtgrupp-
(125)
(69)
(46)
(32)
-Toimumispiirkond-
(79)
(75)
(18)
(10)
(7)
(5)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
-Koostöövõimalused algatuses-
(6)
(6)
(5)
(0)
(0)
-Roll toetustegevuses-
(73)
(71)
(41)
(24)
Leitud: 139
Beagle OÜ 17.03.2016 Oleme valmis läbi viima veebiturundusalast juhendamist. Tutvustama online maailma võimalusi äride käivitamisel. Vaata lähemalt Blue Cat OÜ 2.10.2015 Oleme valmis rääkima noortele ja ka alustavatele ettevõtjatele meie teenustest lähtuvalt arvutianimatsioonist loengu või töötoa vormis. Valmistame oma animatsioonistuudios peamiselt selgitavaid ja õppeotstarbelisi animatsioone ettevõtetele ja organisatsioonidel ... Vaata lähemalt Massimeedia Heategevusfond MTÜ 17.06.2015 Massimeedia Heategevusfond korraldab ja turundab suure ühiskondliku mõjuga sotsiaalprojekte, s.h teavitus-, ennetus- ja annetuskampaaniaid ning heategevusüritusi. Lisaks tegeleme heategevustoodete väljatöötamise ja distributsiooniga. Sõbraliku abikäe ulatame ka õpilasfirmadele, tu ... Vaata lähemalt 3D Control Systems (US) 11.06.2015 3DPrinterOS-i üks suurematest eesmärkidest on pikemat aega olnud katta terve Eesti koolivõrgustik 3D-printerite ning 3DPrinterOS tarkvaraga, mida meil on au jagada Eesti haridussüsteemile tasuta. 3DprinterOS-i puhul on tegu maailma esimese pilvel põhineva 3D-printerite operatsioo ... Vaata lähemalt Andecus OÜ 20.03.2015 Ettevõtlik inimene on piirkonna arenguvõti! Soovin toetada noorte ettevõtlikkuse arendamist ja olen valmis andma koolides majandus- ja ettevõtlusõpetuse külalistunde.Andecus Koolituskeskus korraldab ettevõtlus ja majandusalaseid koolitusi ja on valmis kaasa lööma ka erinevates pro ... Vaata lähemalt ENS Hauakivid OÜ 13.03.2015 Soovime jagada oma kogemusi ettevõtlusesse minemisel. Vaata lähemalt Bjornar OÜ 24.11.2014 Jagame noortele hea meelega enda ettevõtluse kogemust, oskusi ja kontakte. Vaata lähemalt Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus SA 19.11.2014 Osaleme Ida-Viru Ettevõtluskeskuse "Ettevõtlik kool" programmis ja aitame kokku viia kohalikud noored ja ettevõtted. Vaata lähemalt Segers Eesti OÜ 5.11.2014 Oleme valmis pakkuma noortele töövarjupäevi, pikaajalist projektide juhendamist, ÖkoTex Sep sertifikaadi koolitust ja koolitust esmavajalikust seadusandlusest. Vaata lähemalt Elkdata OÜ, Veebimajutus.ee 15.10.2014 Veebimajutus.ee aitab noortel, ettevõtetel, startupidel ja muudel projektidel veebis jalad alla saada, andes teele kaasa esimeseks 6 kuuks tasuta veebimajutuse ja kodulehe isetegemise tööriista. Loe edasi ja esita taotlus siit: www.veebimajutus.ee/inkubaator Vaata lähemalt Noored Kooli SA 19.06.2014 Noored Kooli haridusprogramm on ellu kutsutud selleks, et luua keskkond uue liidrite põlvkonna kujunemiseks, kes toovad positiivseid muutusi Eesti haridusse erinevates eluvaldkondades tegutsedes. Selleks valitakse igal aastal kandideerijate hulgast välja ca 30 tegusat noort erinevatelt e ... Vaata lähemalt Ettevõtlusküla MTÜ 19.06.2014 Ettevõtlusküla õpetab lastele läbi simulatsioonimängu, mis on tulud-kulud, kes on ettevõtja, milleks maksta makse ja kuidas luua väärtust nii endale kui teistele. Mängud on mõeldud 4-7 aastastele "Minu raha", mis õpetab lastele isikliku rahaga toimetamist; 7-10 aastast ... Vaata lähemalt ENTRUM SA 16.06.2014 ENTRUM: 1. on Eesti Energia pikaajaline ettevõtlikkuse arenguprogramm, mis aitab noortel omandada teadmisi ja oskusi ning kontakte, et kujuneda algatusvõimelisteks ja tegusateks inimesteks; 2. ühendab mitusada erinevat organisatsiooni, oma ala tipptegijaid ja hakkajaid Eesti noori, ke ... Vaata lähemalt Lõvikesed OÜ 29.05.2014 Saame abiks olla praktikakohtadega, töövarjupäevadega, nõu- ja jõuga. Vaata lähemalt SERP Innovations OÜ 23.05.2014 Serp.ee pakub ettevõtlusega alustavatele noortele knowhow-d, kuidas muuta oma tulevase firma koduleht otsingumootorites leitavaks. Vaata lähemalt Eesti Leiutajate Liit/Libertas Instituut 5.05.2014 Oleme valmis rääkima noortele leiutajatele erinevatele teemadel ja julgutama praktilistele tegudele. Vaata lähemalt Teadlik Areng MTÜ 1.05.2014 Õppevahendiks algklassidele on katsete komplekt polümeermaterjalidega tutvumiseks. Vaata lähemalt Teadusesõber MTÜ 23.04.2014 Korraldame väikestele koolilastele põnevaid teadusloenguid ja otsime külalisesinejaid koolitundidesse, et õppetöö koolis oleks huvitavam ja elulähedasem. Korraldame lastele ja nende vanematele põnevaid pärastlõunaseid õppekäike erinevatesse sihtkohtadesse. Võimaldame klassidel ... Vaata lähemalt Lastega.ee MTÜ 15.04.2014 Informeerime lastega peresid võimalustest, kuhu minna ja mida teha koos lastega. Pakume võimalusi osaleda üritustel, meisterdada, mängida, laulda, luuletada koos - lapsed, ema, isa, vanavanemad - ja nautida koostegemiserõõmu! Tuleb ju üksteisest rõõmu tunda! Eriti oma perest! Kõi ... Vaata lähemalt Victory Trainings OÜ 13.03.2014 Viime läbi inspireerivaid koolitusi noortele ja noorte innustajatele. Loome inspiratsioonifilme, postreid, kasulikke artikleid ja e-õppe lahendusi. Sukeldu inspiratsiooni ja positiivse laengu maailma: www.inspiratsioon.ee Vaata lähemalt Murumägi OÜ 25.02.2014 Valmisolek käia koolides ja noorteorganisatsioonides rääkimas ettevõtlusest, majandusalustest, ettevõtlusega seotud maksudest ja aruandlusest, samuti tööseadusandlusest. Vaata lähemalt Jõhvi noortekas, Noorsootöö Selts MTÜ 21.02.2014 Meie sooviks on inspireerida noori muutma oma kodukohas noorte elu paremaks ja põnevamaks. Samuti oleme valmis noori nõustama nende ideede elluviimisel. Vaata lähemalt AHack OÜ 13.02.2014 Tegemist on sotsiaalse projektiga, mille eesmärk on anda noortele väljaspoolt pealinna regiooni samaväärne ligipääs teadmistele ja oskustele. A Hack'i praktiliste töötubade eesmärgiks on, et noored saavad suhelda oma kaaslastega ja samas annab neile kätte tööriistad, et are ... Vaata lähemalt Granito OÜ 7.02.2014 Soovime jagada oma kogemusi ettevõtlusesse minemisel. Toetame teemakohaseid noorteüritusi meie endi valmistatud auhindade ja meenetega. Vaata lähemalt Eesti Disainikeskus 31.01.2014 Eesti Disainikeskus on disainivaldkonna edendaja. Teeme disaini nähtavaks, teadvustame disaini kui lisandväärtuse andjat ja Eesti ettevõtete ekspordipotentsiaali suurendajat. Oleme partneriks disaineritele, ettevõtjatele, avaliku sektori esindajatele, poliitikakujundajatele ja kõigil ... Vaata lähemalt Voka Avatud Noortekeskus 7.01.2014 Voka Avatud Noortekeskus aitab noortel jõuda arusaamani, et unistuste täitumiseks tuleb nende poole püüelda. Laseme noortel katsetada (projektid, noortelt-noortele sündmuste, teabepäevade, seminaride korraldamine), proovida (individuaalsed ametikohtade külastamised, noorkoolitajad), ... Vaata lähemalt Huvitegevuse Agentuur OÜ 5.12.2013 Korraldame erinevaid etendusi, õppepäevi ja laagreid. Vaata lähemalt JCI Estonia 28.11.2013 Ettevõtlike Noorte Koja üks tegevusvaldkondi on ettevõtlikkus ja selle edendamine Eestis. Valdkonna raames viiakse läbi projekte nagu näiteks Väärtusta Tulevikku ja Võta Ette.  Vaata lähemalt Svarmil AS 26.11.2013 Toodame ja arendame kvaliteetseid töökaitserõivaid. Pakume lastele ja noortele võimalust õppekäikudeks meie ettevõttesse ning noored on oodatud ka praktikale. Võrgustikust soovime saada infot sellest, mida juba tehakse ja osa saada teiste senistest kogemustest. Vaata lähemalt IT Service Management OÜ 21.11.2013 Kuidas.ee on eestikeelne "kuidas midagi teha" õpetuste portaal, kus kõik õpetused algavad sõnaga "kuidas". Portaali eesmärk on erinevate teadmiste vahendamine kasutajalt kasutajale ning õpetusi lisavad ennekõike just oma valdkonna spetsialistid. Kuidas.ee motoks ... Vaata lähemalt Väga Vahva OÜ 18.11.2013 Soovime anda oma panuse noorema põlvkonna ettevõtlikkuse suurendamisse. Oleme valmis ettevõtlusega alustavaid noori juhendama ja võimalusel koolitundidesse minema ning rääkima oma kogemusest ettevõtlusega alustamisel ja igapäevatöös. Võrgustikust tahame saada infot sellest, mida ... Vaata lähemalt GoAdventure OÜ 29.10.2013 GoAdventure ja Lastekaitse Liidu vahel sõlmiti 2012 ja 2013. aastal koostööleping. Lepingu eesmärgiks on vähekindlustatud perede ja vanemliku hoolitsuseta andekate laste arengu toetamine ja innustamine oma ande edasiarendamiseks.Kaks aastat järjest on GoAdventure välja pannud 12 auh ... Vaata lähemalt Kesk-Eesti Noorsootöö Keskus SA 11.10.2013 Toetame noorte õppekäike, ettevõtete külastusi, mini- ja õpilasfirmade tegevust ning tunnustame parimaid. Korraldame projekti "Ettevõtlikuks nooreks" tegevusi (ettevõtlusmäng, äriideede konkurss, intervjuu ettevõtte juhiga jms). Lisaks koolitame ja nõustame noori erine ... Vaata lähemalt Laboritugi OÜ 25.09.2013 Osaleme projektis, et olla informeeritud toimuvatest toetustegevustest ja tulevikutrendidest ning anda oma võimalustekohane panus nende edukasse teostamisse. Pakume koolidele võimalust õppevahendite ja -seadmete kasutamiseks ning igakülgset tehnilist tuge sh koolitust. Vaata lähemalt GMC Estonia MTÜ 12.09.2013 Global Managment Challenge on populaarseim strateegiline ärijuhtimisvõistlus maailmas. Igal aastal osaleb võistlusel enam kui 30 000 juhti, ettevõtjat, spetsialisti ja tudengit rohkem kui 35 riigist. 2013. aasta sügisel toimub Eestis esmakordselt Global Management Challenge ärijuhtim ... Vaata lähemalt Wildmedia OÜ 26.06.2013 Äri e-õppe videokeskkond Intervjuu.eu on varustatud interaktiivsete PDF sisuslaididega. Lahti on kirjutatud kõik tähtsamad mõtted, mis igas videos räägitakse ja neile on külge pandud klikitavad ajakoodid. Vaataja jaoks tähendab see seda, et video sees on võimalik teemade kaupa li ... Vaata lähemalt Tuuru SA 21.06.2013 Osaleme noortele suunatud ettevõtlikkusprojektides, teeme koostööd Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskusega HUPS, kaasame noori ettevõtluspäevadele, vahendame neile tarvilikku teavet ettevõtlikkuse rakendamiseks, korraldame koolitusi ning pakume nõustamist ja mentorlust. Vaata lähemalt Valge Hobu Trahter OÜ 12.06.2013 Valge Hobu Trahteris on võimalus läbi viia etikettiga seotud koolitusi. Vaata lähemalt Meiren Engineering OÜ 12.06.2013 Meiren soovib olla tehnikatudengite vaateväljas ning omada kuulsust, kui ”vat selles ettevõttes sooviksin ma töötada”. Selleks oleme asunud toetama robootikavõistlust ”Robotex”, olles juba kolmandat aastat järjest ürituse kuldsponsoriks. Samuti oleme käinud ... Vaata lähemalt Eesti Rahva Muuseum 7.06.2013 Eesti Rahva Muuseum korraldab erinevaid konkursse, näituseid ja üritusi, millest ka noored on oodatud osa võtma. Muuseum soovib panustada noorema põlvkonna ettevõtlikkuse suurendamisse ja harimisse, et noored saaksid praktiseerida oma teadmisi. Vaata lähemalt Lääne-Virumaa Karjäärikeskus 28.05.2013 Keskuse karjäärinõustajad käivad koolides ja teevad grupinõustamisi, karjääriteste ning individuaalseid nõustamisi. Koostöös koolidega mõeldakse, kuidas ühiselt edasi liikuda. Kaks korda aastas saadakse koolide karjäärikoordinaatoritega kokku ja arutatakse erinevatel  te ... Vaata lähemalt Ragn-Sells AS 16.04.2013 Noored Kooli Noored kooli projekti toel saavad värsked ülikooli lõpetanud, ideedest ja energiast pakatavad noored, siirduda 2 aastaks koolidesse õpetaja ametit proovima. Lisaks tuuakse projekti eestvedajate abiga sajad erinevate valdkondade esindajad koolidesse õpilastele esinema. I ... Vaata lähemalt Nukufilmi Lastestuudio MTÜ 8.04.2013 Animatsioonfilmis põimuvad kujutav kunst, muusika, draama, kirjandus, tants, fotograafia ning veel mitmed kunstiliigid. Vaata lähemalt Junior Achievement Eesti SA 8.04.2013 JA Eesti vahendab ning töötab välja programme majanduse ja ettevõtluse õpetamiseks algklassidest gümnaasiumitasemeni, koostab majandusõpikuid ja muid õppematerjale, koolitab majandus- ja ettevõtlusõpetajaid ning innustab õpilasi programmides osalema erinevate õpilasürituste ka ... Vaata lähemalt Skype Technologies OÜ 26.03.2013 IT võimekuse omandamine tuleb tulevikus kasuks kõikides tööstusharudes. Samuti pakume tulevikus rohkem praktikakohti kui täna. Vaata lähemalt Laste ja Noorte Projektide Arenduse MTÜ 19.03.2013 Igal aastal maikuu lõpus toimub ühingu eestvedamisel ohutuspäev "Teeme head". Sündmus on alguse saanud kodanikualgatusena ning vabatahtlikkuse printsiibil. Koolituspäev toimub koostöös vastavate ametite ennetusspetsialistidega. Vaata lähemalt Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus SA 19.03.2013 Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse roll noorte ettevõtlikkuse programmides on eeskätt algatamine, koordineerimine, teabe levitamine ja nõustamine, samuti kogemuste saamine ja vahetamine. Vaata lähemalt Ettevõtlusteater MTÜ 13.02.2013 Ettevõtlusteater on Rakvere Ametikooli poolt koos partneritega välja töötatud uus ettevõtlikkuse ja ettevõtluse õpetamise metoodika.8. jaanuaril toimus Rakvere Reaalgümnaasiumis õpetajatele ja õpilastele suunatud Ettevõtlusteatri etendus-seminar, mida uudistas saalist ligi 300 h ... Vaata lähemalt Sarkop AS 5.02.2013 Oleme praktikabaasiks Tallinna Ehituskoolile, Võrumaa Kutsehariduskeskusele ja kõikidele teistele kutsehariduskoolidele, kelle õppekavas on puidutöötlemise tehnoloogia. Teeme koostööd Tallinna Tehnikaülikooliga (materjalitehnoloogia, puidutehnoloogia) praktika läbiviimisel. Peale ... Vaata lähemalt Valgamaa Arenguagentuur SA 31.01.2013 Algatame ja viime läbi noortele suunatud ettevõtlikkusprojekte, seminare, koolitusi, infotunde. Pakume noortele nõustamist ettevõtlikkust arendavates ettevõtmistes. Vaata lähemalt Euroopa Komisjoni Eesti esindus 30.01.2013 Noortele pakub Euroopa Liit hulgaliselt võimalusi - nii õppimiseks, enesearendamiseks, töötamiseks, reisimiseks kui ka niisama toredate eakaaslastega suhtlemiseks või mõttekaaslaste leidmiseks. Et õpilased oma võimalusi teaksid, kutsume kooligruppe Euroopa Liidu Majja ekskursioonil ... Vaata lähemalt 3TeeKann OÜ 25.01.2013 Meie ideaaliks on aidata lapsevanemaid, kellel on 2-7 aastased lapsed. Loome õppemängude kogumikku E-Aabitsat, mille fookus on pakkuda lastele niivõrd huvitavat ja haaravat õppekogemust, et laste jaoks pole seda võimalik eristada meelelahutusest. Vaata lähemalt EMT AS 16.01.2013 Infotehnoloogia huviringide projekti Nutilabor raames saab enam kui 500 kooliõpilast õppida robootikat ja programmeerimist ning mobiilirakenduste ja veebilehtede loomist. Üle Eesti on 36 huviringi, eesti, vene, üks seto keeles ning üks on mõeldud kuulmispuudega lastele. Nutilaborit r ... Vaata lähemalt Avatud Eesti Fond SA 30.12.2012 FutureLab Europe (FLE) ehk Euroopa tulevikulabor on üle-euroopalise kodanikuühenduste võrgustiku European Alliance for Democratic Citizenship projekt, mis kutsub 20-30-aastaseid teraseid ja tegusaid noori tuleviku-Euroopa kujundamisel kaasa lööma.FLE programmis osalemine pakub osaleja ... Vaata lähemalt Muvio OÜ, GAME club 18.12.2012 GAME club on loomingulisi, sotsiaalseid ja hariduslikke mänge välja töötanud juba 2006. aastast alates. Meie meeskonda kuuluvad psühholoog, pedagoog, karjäärinõustaja ja mängude arhitekt. Projekti olulisusena näeme noorte ettevõtlikku mõtteviisi arengu tõusu ning seega ka ette ... Vaata lähemalt Festina Lente MTÜ 14.12.2012 MTÜ Festina Lente soovib panustada noorte ettevõtlusesse. Järgmise aasta jooksul algatame Raplamaal äriplaanide konkursi. Organisatsiooni juht Egon Eiche on ise ettevõtja ning annab majandustunde Rapla Vesiroosi Gümnaasiumis. Vaata lähemalt Atla Mõisa Kool MTÜ 26.11.2012 Atla Mõisas on välja ehitatud kahekordne koolitushoone töötubade ja seminariruumiga, kus saab korraldada erinevaid üritusi (kunstilaagreid, kontserte jm). Võimalus korraldada mitmeid lühemaid ja pikemaid koolitusprogramme: töid saviga, maalimist, joonistamist, nahatööd, meta ... Vaata lähemalt PricewaterhouseCoopers AS (PwC) 12.11.2012 PwC toetab hariduse edendamist, ühiskonna arengut ning ametialast meisterlikkust.Maksualaste uurimistööde konkurss Julgustamaks maksundusalaste uurimuste kirjutamist korraldavad Eesti Maksumaksjate Liit, PwC ja Raidla Lejins&Norcous iga-aastaselt maksualaste uurimistööde konkurss ... Vaata lähemalt Eesti Teadusagentuur SA 9.11.2012 Koostöös mitmete heade partneritega korraldame iga-aastaselt noorte leiutajate konkursse, õpilaste ja üliõpilaste teadustööde ning kasvatusteaduslike tööde riiklikke konkursse ning anname välja teaduse populariseerimise auhinda. Õpilaste Teadusliku Ühingu kaudu leiavad noored t ... Vaata lähemalt DHL Estonia AS 8.11.2012 Otsime suveks praktikante alates ekspedeerijatest kuni klienditeenindajateni, et nad saaksid reaalse ettekujutuse, mida antud ametikohad endast kujutavad ja milline näeb välja see igapäevane töölkäimise rutiin. Vaata lähemalt Tõlkebüroo Pangloss OÜ 6.11.2012 Soovime jagada erinevaid õppeprogramme ning osaleda mentorlus programmides. Vaata lähemalt Nordic Digital AS 6.11.2012 Nordic Digital on sõlminud koostöölepingud näiteks Anne Noortekeskuse Multimeedialabori, Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi, Eesti 4H jt. Lisaks oleme aastate jooksul toetanud erinevate brändide alt nii fotokonkursse, meediaprojekte, (ekstreem)spordivõistlusi, koolitusi, meisterda ... Vaata lähemalt Regio AS 5.11.2012 Soovime saada infot, mida selles suunas tehakse, on juba tehtud ja osa saada teiste senistest kogemustest. Vaata lähemalt Viru Keemia Grupp AS 5.11.2012 VKG on Eesti erakapitalil põhinev riigi suurim põlevkivitöötlemisettevõte, mis paikneb Ida-Virumaal. Meie roll lisaks tööstuse arendamisele on Ida-Viru regiooni toetamine ja tutvustamine. Nii olemegi iseseisvalt kui ka koostöös kohalike partneritega ellu kutsunud huvitavaid konkur ... Vaata lähemalt Lääne-Viru Arenduskeskus SA 31.10.2012 Lääne-Viru Arenduskeskus viib läbi rida erinevaid tegevusi: pakub nõustamist, korraldab konkursse, viib läbi koolitusi ja teeb koostööd koolidega. Vaata lähemalt Saaremaa Arenduskeskus SA 30.10.2012 Pakume nõustamisteenust, korraldame infopäevi, koolitusi ja muid üritusi. Koolinoortele korraldame juba 4 aastat ürituste sarja Saaremaa Päike 2013. Oleme eestvedajaks ENTRUM üritustele Saare maakonnas, esineme koolides, korraldame ettevõtte külastusi ja pakume koolidele ettevõtlu ... Vaata lähemalt Eesti Pandipakend OÜ 30.10.2012 Eesti Pandipakend on koostöös mitmete toetajatega algatanud "Aitan Lapsi" heategevus-kampaania ja projekti "Loodussõbralikkus koolidesse", kus Eesti üldhariduskoolidele antakse võimalus koguda pandipakendeid koolipere enda hüvanguks. Oleme võtnud ühese eesmärgi ... Vaata lähemalt Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus SA 29.10.2012 Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse eesmärgiks on toetada maakonna ettevõtlikkuse arengut, lüües kaasa erinevate võrgustike töös ja panustada vastavalt oma võimalustele. Vaata lähemalt Järvamaa Arenduskeskus SA 29.10.2012 Algatame ja viime läbi noortele suunatud ettevõtlikkusprojekte, pakume noortele nõustamist ja mentorlust ettevõtlikkust arendavates ettevõtmistes. Vaata lähemalt Avon Eesti OÜ 29.10.2012 Avon Eesti OÜ on otsemüügiga tegelev ettevõte, mis võib kindlasti noortele anda väärtuslikku infot erinevate ametikohtade kohta või tutvustada võimalust alustada oma äri. Vaata lähemalt Äripäev AS 25.10.2012 Pakume noortele praktikakohti ja võimalusi õppekäikudeks Äripäeva erinevatesse üksustesse: ajalehed, ajakirjad ja teemaveebid, konverentsikeskus, müügiüksused. Vaata lähemalt Eesti Arengufond 23.10.2012 Leida koostööpartnereid oma initsiatiividele, panustada teadmistega ning olla informeeritud. Vaata lähemalt Rahvusooper Estonia 22.10.2012 Rahvusooper Estonia pakub üsna erinevaid toetustegevusi. Meie haridusprojektide eesmärgiks on lastele ja noortele erinevate muusikateatri žanride tutvustamine. Sel sügisel alustasime projektiga OPERAtsioon VOX, mille raames toimusid eelvoorud üle Eesti ning mille lõpptulemusena pakum ... Vaata lähemalt Eesti Post AS 22.10.2012 Ettevõttes on hea tava pakkuda igal aastal paljudele noortele praktikavõimalust. Mitmed Eesti Posti juhid annavad oma kogemusi ja teadmisi edasi erinevates Eesti õppeasutustes, sest usuvad, et praktikute vaatenurk hariduses on väga vajalik. Vaata lähemalt Postimees AS 22.10.2012 Postimeest huvitab, mida teised teevad ja kuidas seda turunduses ja komminikatsioonis kasutatakse. Vaata lähemalt Daemon OÜ 22.10.2012 DAEMON OÜ raamatupidamisbüroo on pikaajaliselt toetanud ettevõtlikke noori üle Eesti alljärgnevate tegevuste läbi:* iga-aastased noortele mõeldud rahalised sponsoreeringud (läbi YFU organisatsiooni) aitamaks noortel minna õppima erinevatesse koolidesse üle maailma, et omandada se ... Vaata lähemalt Viljandimaa Arenduskeskus SA 19.10.2012 Viljandimaa Arenduskeskus SA tegeleb igapäevaselt potentsiaalsete ja alustavate ettevõtjate, kodanikuühenduste ja kohalike omavalitsuste tasuta nõustamisega. Nõustame ettevõtteid ja kodanikeühendusi tegevuse alustamisel, arendusprojektide, äriplaanide koostamisel jne. Anname infot ... Vaata lähemalt Neitsijärve Loovusait 18.10.2012 Neitsijärve Loovusait on loonud ettevõtluse õpetamiseks lauamängu "Ettevõtluse daVinci". Mäng on loodud ettevõtluse õpetamiseks põhi- ja keskkoolis. Mäng on maksimaalselt praktilise suunitlusega – rõhk on suurepärase äriidee genereerimisel ja elluviimiseks vaja ... Vaata lähemalt Rimi Eesti Food AS 16.10.2012 Rimis on aastast 2005 spetsiaalne trainee programm, mis annab igal aastal väljavalitutele võimaluse eneseteostuseks rahvusvahelises ettevõttes. Samuti oleme Rimis alati toetanud oma töötajate õppetegevust spetsiaalse stipendiumi näol. Ettevõttes on hea tava pakkuda igal aastal palj ... Vaata lähemalt Koidulapark Hotell OÜ 16.10.2012 Soovime infot sellest, mida juba tehakse ja osa saada teiste senistest kogemustest. Pakume praktika- ja töökohti ning oleme valmis vastu võtma laste- ja noortegruppe, et tutvustada ettevõtet. Vaata lähemalt Põlvamaa Arenduskeskus SA 12.10.2012 Põlvamaa Arenduskeskus tahab saada infot sellest, mida juba tehakse ja osa saada teiste senistest kogemustest. Vaata lähemalt Estonian Air AS 4.10.2012 Soovime saada infot sellest, mida juba tehakse, osa saada teiste senistest kogemustest ning leida projektideks sobivaid koostööpartnereid. Estonian Air võtab vastu erinevaid tudengigruppe nii Eestist kui välismaalt, et ettevõtte tegevust tutvustada ning anda ülevaadet sellest, kuidas ... Vaata lähemalt Läänemaa Arenduskeskus SA 2.10.2012 Teeme koostööd koolidega, omavalitsustega ning ettevõtjatega. Koordineerime mini- ja õpilasfirmade tööd ning toetame noorte ettevõtlikkust erinevate tegevuste ja programmide kaudu. Õpilasfirma on JA Eesti ettevõtlusõppe programm gümnaasiumiastme õpilastele. Õpilasfirma on ük ... Vaata lähemalt Aru Grupp AS 1.10.2012 Riikide ja rahvaste arenguvõimalused on seotud ühiskonnale vajaliku ressursi olemasoluga. Erinevatel arengufoorumitel on palju räägitud Eesti võimalustest püsida ja edeneda. Enamik arutlejaid on ühel meelel, et meie võimalus on loodusressursside ja suure siseturu puudumine asendada ... Vaata lähemalt Barrus AS 1.10.2012 Tahame saada infot sellest, mida juba tehakse ja osa saada teiste senistest kogemustest. Oleme valmis vastu võtma noortegruppe ja tutvustama ettevõtet. Hea meelega kuulame noorte mõtteid ja ideid ning võimalusel aitame neid ellu viia. Vaata lähemalt Tallink Grupp AS 26.09.2012 Lisaks koostööle loodus- ja merekeskkonna hoidmisele keskendunud organisatsioonidega nagu WWF või ELF, panustame ka laste- ja noorte, hariduse, spordi ja kultuurivaldkonna toetamisse nii nõu kui jõuga. Nõnda on meie pikaaegseteks sõpradeks saanud lapsi abistavad Santa Claus Foundati ... Vaata lähemalt Sakret OÜ 24.09.2012 Ühe toreda initsiatiivina on Sakret OÜ koostöös Narva Kutseõppekeskusega aastaid korraldanud Noorte plaatijate võistlust, mille raames noored spetsialistid saavad võrrelda erialaseid oskusi ning näidata oma tööd tulevastele tööandjatele. Võistluse eesmärk on anda algajatest m ... Vaata lähemalt Bermet Management AS 24.09.2012 Bermet Management AS soovib infot, mida on tehtud ja millised algatused on noortele iseäranis hästi meeldinud, kus on hetkel kitsaskohad ja kuhu võiks kohe panustada, ning on valmis pidama loenguid ja korraldama praktilisi töötubasid, et ettevõtlust ja ettevõtlikku mõtteviisi propa ... Vaata lähemalt Baltic Computer Systems AS ja BCS Koolitus AS 14.09.2012 Baltic Computer Systems AS andis 2011. aastal välja omanimelise stipendiumi ning kinkis kõikidele IT Kolledži töötajatele ning tudengitele F-Secure Mobile Security kasutusõiguse. Lisaks toetab BCS ka IT Kolledžit õppevahenditega ning tudengid on alati oodatud praktikale.BCS Koolitu ... Vaata lähemalt Archimedes SA, Noorteagentuur 5.09.2012 SA Archimedes Noorteagentuur vahendab programmi Euroopa Noored toetusi Eestis. Programm Euroopa Noored on Euroopa Liidu noorte kodanikuharidusprogramm ja toetab 13-30-aastaste noorte ideid rahvusvaheliseks koostööks, kohalikeks algatusteks, vabatahtlikuks tegevuseks, noorte osaluseks nin ... Vaata lähemalt Teater Vanemuine 23.08.2012 Teater Vanemuine pakub noorele põlvkonnale võimalust põneva teatrimaailma kaudu õppida eluks vajalike teadmisi ja oskusi. Teater on elu peegeldus ja Vanemuise teater oma mitmekülguses on noorte ettevõtlikuse ja loovuse arendamiseks suurepärane organisatsioon. Lisaks laval toimuvale ... Vaata lähemalt Eesti Tarbijateühistute Keskühistu 22.08.2012 Oleme teinud koostööd uute kaubanduse õppeprogrammide koostamisel – „Kategooria juhtimine“ ja aidanud kollektiivset praktikamudelit ellu viia (Lääne-Viru Rakenduskõrgkool). Lisaks oleme abiks olnud nõu ja jõuga uue kaubanduse õppeprogrammi alustamisel, mis käivi ... Vaata lähemalt Kohtla Kaevanduspark Muuseum SA 21.08.2012 SA Kohtla Kaevanduspark Muuseum soovib „Unistused ellu!“ võrgustikus kaasa lüüa kahel suunal – noorte arendamine ja teiste organisatsioonidega kogemuste vahetamine. Noortele pakub kaevanduspark abi põlevkivienergeetika teemaliste uurimustööde tegemisel ja kaasab noo ... Vaata lähemalt Skanska EMV AS 6.08.2012 Skanska EMV-l on väga hea koostöö tudengiorganisatsiooniga BEST-Estonia, mis korraldab inseneriharidust tudeerivatele noortele mitmeid huvitavaid võistlusi ja üritusi. Teist aastat järjest osaleb Skanska EMV insenerivõistlusel, kus pakub lahendamiseks huvitavaid ülesandeid ehitustu ... Vaata lähemalt Roseni Majad OÜ, Bowlinguklubi Kuulsaal 4.07.2012 Toetame noortele suunatud üritusi ja projekte Kuulsaali kinkekaartidega. Anname võimaluse korraldada tore ühisüritus Kuulsaalis. Vaata lähemalt Uuskasutus MTÜ, Uuskasutuskeskus 29.06.2012 MTÜ Uuskasutus otsib juba algatatud projekte, mille raames viia läbi õppekäike Uuskasutuskeskusesse ning juhendada noori sotsiaalsete projektide alustamise juures. Vaata lähemalt Harju Elekter AS 25.06.2012 AS Harju Elekter teeb tihedat koostööd haridusasutustega insenerihari­duse kaasajastamiseks, edasiarendamiseks ja populariseerimiseks. AS Harju Elekter on Tallinna Tehnikaülikooli kuldsponsor, andes alates 2001.aastast igal aastal TTÜ Arengufondi vahendusel välja 4 stipendiumit el ... Vaata lähemalt Henkel Balti OÜ 19.06.2012 Korraldame 3-10 aastastele lastele suunatud Mr.Pritti kunstikonkurssi, mis on igal aastal erineval teemal ning mille eesmärk on innustada lapsi liimi ja erinevate materjalide abil looma oma "maailma". Premeerime tublimaid ning anname välja hulgaliselt eriauhindu, et märkida ä ... Vaata lähemalt Uptime OÜ 14.06.2012 Pakume IT-huvilistele noortele aastaringselt praktikakohti. Praktika käigus tutvustame uusi tehnoloogijaid ning laseme sul endal teha lihtsamaid IT arendus- ja hooldustegevusi. Hea meelega toetame tudengite initsiatiivil loodud projekte.Kui oled aktiivne ja sul on hea mõte, võta meiega ... Vaata lähemalt Petrone Print OÜ 6.06.2012 Petrone Prindi poolt ellu kutsutud põhikooli ja gümnaasiumi lõpetanud lastekodunoorte stipendiumifond on kolme aasta tegevuse tulemusel tõestanud, et asenduskodudes on palju tublisid noori keda tunnustada ja toetada nende edasiõppimisvõimalusi. Selleks et võimaldada stipendiume roh ... Vaata lähemalt Põltsamaa Felix AS 6.06.2012 Oleme aastaid toetanud kohalikku kogukonda. Seni on peamine panus olnud kohalike noorte ja kohalike ettevõtmiste materiaalne toetamine – nii rahaline kui toodetega. Alates eelmise aasta lõpust otsustasime anda oma teadmised ja oskused sisulise koostöö parendamise kasutusse. Kun ... Vaata lähemalt Rahva Raamat AS 5.06.2012 Oleme toetanund erinevaid konkursse ja muid ettevõtmisi auhindadega. Toetasime Koolimeedia kaheteistkümnendat konkurssi, kus osales 29 koolilehte, 6 KooliTV-d, 5 blogi ja 4 raadiot 39st koolist üle Eesti. Aitasime auhinnad välja panna ka Eesti Rahva Muuseumi korraldatud laste joonist ... Vaata lähemalt Selver AS 4.06.2012 Oleme valmis pakkuma noortele võimalusi praktiseerida jaekaubanduses, rakendada õpitut tööelus ning saada reaalset kogemust teeniduses töötamisest. Oleme avatud kaasa mõtlema ja õla alla panema erinevates noori ettevõtlikkusele suunavates tegevustes. Vaata lähemalt Merit Tarkvara AS 4.06.2012 Pakume juba mitme aasta vältel tudengitele tasuta raamatupidamisprogrammi Merit Aktiva kasutamise võimalust. Kuna Merit Aktiva sobib hästi just alustavatele väikestele firmadele, siis on huvi suur, oleme väljastanud üle 300 litsentsi. Alustaval ettevõttel on esialgu tulusid vähe ja ... Vaata lähemalt Zone Media OÜ 31.05.2012 Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu liikmena osaleme aktiivselt nende poolt ellu kutsutud üritustel. Et noored saaksid internetivõimalused enda kasuks tööle panna, oleme oma serveriressursse koostööprojektidele tasuta kasutada andnud ja aidanud vajaduse korral ka kno ... Vaata lähemalt Raamist Väljas OÜ 29.05.2012 Raamist Väljas OÜ on valmis läbi viima: • erinevate projektide käigus ettevõtlussisulisi töötubasid ja seminare • ette valmistama ja/või läbi viima noorte ja õpetajate koolitusprojekte ning -programme Vaata lähemalt Just Mind MTÜ 29.05.2012 Oleme korraldanud lühikesi projektikoolitusi ja olnud Avinurme Gümnaasiumile partner ainulaadse huviringi – projektiringi – eestvedamisel. Noored on meie noorsootöötajate juhendamisel kirjutanud mitmeid projekte. Sealhulgas suuremad ja noori rohkem haaranud rahvusvahelised ... Vaata lähemalt Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus SA 28.05.2012 Tahame panustada noorte ettevõtlikkuse suurendamisse ja ettevõtlusõppe arendamisse. Soovime noorteni viia teadmise, et ettevõtlikkus ei tähenda ettevõtte loomist. Selleks, et olla ettevõtlik on võimalusi mitmeid. Teeme koostööd koolidega, viime ellu erinevaid ettevõtlikkusprojek ... Vaata lähemalt Technopolis Ülemiste AS 18.05.2012 Oleme olnud partneriks erinevatele projektidele: • StartSmart! on projekti Finest Startup Development Programme raames korraldatav Eesti-Soome üritustesari. Projekti partneriteks on Eesti Arengufond, Technopolis Ülemiste, Aalto Ülikooli väikeettevõtete üksus, EAS ning ettevõtl ... Vaata lähemalt Tartu Ärinõuandla SA 7.05.2012 Et oma eesmärke täita algatame ja viime ellu erinevaid noorte ettevõtlikkusprojekte, pakume noortele nõustamist (nt õpilasfirmad), tunnustame noori (tunnustamiskonkursid), osaleme partneritena erinevates noorte ettevõtlikkust arendavates ettevõtmistes. Vaata lähemalt Tasku Keskus AS 26.04.2012 Oleme teinud koostööd Entrumi programmiga, osaledes nii programmist teavitamisel meie infokanalites kui tehes ühise jõuluprojekti 2011. aasta detsembris. Tasku aatriumis olid jalgrattad, mida vändates süttisid tuled jõulukuusel. Üks ratastest kandis Entrumi sümboolikat ning sõnum ... Vaata lähemalt DNB Pank AS 18.04.2012 Meie sponsorlusprojektid on valdavalt pikaajalised ning korraga keskendume vaid paarile sponsorlussuunale, kuna oleme võtnud eesmärgiks teha seda põhjalikult ja võimalikult hästi. Oleme algusaastatest peale toetanud lapsi, kultuuri, sporti ja ettevõtluskeskkonda. Ka tulevikus oleme v ... Vaata lähemalt Premadesign OÜ 12.04.2012 Soovime saada ja jagada teavet lastele ja noortele suunatud toetustegevustest, saada osa nii teiste senistest kogemustest kui pakkuda omalt poolt ideid erinevate ürituste, ettevõtmiste ja programmide läbiviimiseks. Eriti südamelähedaseks peame loovvaldkondi puudutavat ning innovatiivs ... Vaata lähemalt CWT Estonia AS 12.04.2012 CWT Estonia (Kaleva Traveli) reisistipendium Alates 1997.a. toetab CWT Estonia igal aastal Tartu Ülikooli doktorantide ja magistrantide õppereise Tartu Ülikooli Sihtasutuse juurde loodud CWT Estonia reisistipendiumi fondi kaudu. Stipendiumid määrab TÜ valitsuse poolt kinnitatud stip ... Vaata lähemalt Enics Eesti AS 5.04.2012 Osaleme Võti Tulevikku programmis. Koostöö toimub erinevate koolidega, ettevõtte külastusel osalevad nii õppejõud/õpetajad kui koolinoored. Võimaldame noortel meie ettevõttes sooritada praktikat ning oleme Tartu Kutsehariduskeskuse Aasta Tegija ja Robotex sponsor. Rahaliselt olem ... Vaata lähemalt BDA Consulting OÜ 3.04.2012 BDA Consulting on 12-aastase ajalooga Eesti üks suurimaid projektijuhtimis- ja konsultatsiooniettevõtteid. Oleme olnud EASi pikaajaline koostööpartner Eesti suurima ettevõtluskonkursi „Ajujaht“ elluviimisel aastatel 2007-2012. Lisaks Ajujahile on BDA koos partneritega ellu ... Vaata lähemalt Pohlad MTÜ, Looming Hostel 2.04.2012 Pakume huvitatuile nii praktika- kui töövõimalusi! Siin leiavad noored rakendust oma loovatele ja säravatele ideedele, kohtuvad inspireerivate inimestega ja õpivad hindama keskkonnasõbralikkuse ja taaskasutuse põhimõtteid. Vaata lähemalt Koos Laste Heaks MTÜ 26.03.2012 Korraldame õpilaste innustamiseks ettevõtlikkusele programmi „Levitame headust“. Viime läbi infopäevi ja töötubasid, korraldame konkursse jne. Meie suunitlus on eeskätt seotud heategevusega, millega ärgitame noori märkama ja hoolima. Näiteks ühe meie ettevõtlikkuse ... Vaata lähemalt Advokaadibüroo SORAINEN 14.03.2012 Oleme SINA (Suured Ideed Noorte Algatusel) strateegiline toetaja, mis on esimene programm Eestis toetamaks noorte sotsiaalset ettevõtlust. Toetame Noored Kooli programmis uut arengusuunda leidmaks eesti keelt kõnelevaid õpetajaid vene koolidesse. Lõime ettevõtlikele juuratudengitele S ... Vaata lähemalt Tallinna Teaduspark Tehnopol SA 13.03.2012 Oleme korraldanud Ohhoo päeva põhikooli klassidele, kes said külastada erinevaid tehnoloogiaettevõtteid ning osaleda äriidee arendamise töötoas. Toetame ENTRUM initsiatiivi oma eriauhinnaga ning osaleme nende nõukogus ja toetame juba mitu aastat Ajujahti. Äriidee arendamise tööt ... Vaata lähemalt Coca-Cola HBC Eesti AS 12.03.2012 Oleme teinud koostööd juhtivate noorteorganisatsioonidega nagu AIESEC , Junior Achievement , SENT , Best-Estonia ja teised. Oleme osalenud töövarjupäevadel, võtnud õpilasi ja tudengeid praktikale, jaganud juhtimiskogemusi, viinud läbi koolitusi ning kutsunud noori endale külla, et ... Vaata lähemalt Realister OÜ 12.03.2012 Teeme koostööd organisatsiooniga Junior Achievement Eesti – külastame koolide majandusõpetuse tunde, et rääkida noortega silmast-silma ja jagada oma kogemust, võtame osa programmidest Õpilasfirma ja Töövarjupäev. Lisaks sellele oleme paljudele noortele olnud hüppelauaks t ... Vaata lähemalt GKR Invest OÜ 12.03.2012 Meie püüame ettevõtlikkusele kaasa aidata läbi ettevõtlike noorte klubide, me oleme valmis viima läbi erinevaid koolitusi ja viima noori kokku inspireerivate inimestega, kellega neil muidu kohtuda võibolla ei õnnestuks. Meie oleme valmis noortele pakkuma praktilisi töökohti, mis ... Vaata lähemalt Viljandimaa Loomeinkubaatorid SA 8.03.2012 Tutvustame rahvusliku käsitöö liike ja pakume võimalust nii pärandtehnoloogiate kui kõrgtehnoloogia (CNC, 3D prototüüpimiskeskus TÜ Viljandi kultuuriakadeemia juures) silmaringi avardamiseks, aitame näha võimalusi siduda käsitöö tegemine (loe:hobi) ettevõtlusega. Viljandi lo ... Vaata lähemalt Microsoft Eesti 6.03.2012 Microsoft Eestil on mitmeid algatusi: BizSpark programm aitab vähendada startup tarkvarafirmade esialgseid investeerimiskulutusi ja toetab neid nii tehnilistes küsimustes kui ka maailmakaardile jõudmises. Microsoft Partnertudengite Programm pakub tudengitele rahvusvaheliselt tunnustat ... Vaata lähemalt G4S Eesti AS 5.03.2012 Iga aasta oleme pakkunud noortele võimaluse teenida taskuraha rannavalvurite abilistena: lisaks sellele, et lapsed saavad töökogemuse läbi ühiskondlikult kasuliku töö, teenivad taskuraha, saavad nad uusi teadmisi ja leiavad uusi sõpru. Tunnustamaks julgeid ja hoolivaid noori, on G4 ... Vaata lähemalt Swedbank AS 29.02.2012 Korraldame koostöös Rootsi Eksportnõukogu ja Rootsi Suursaatkonnaga Rootsi Äriauhinna konverentsi. Ürituse raames antakse välja ettevõtlusauhinnad kolmes kategoorias: 1. Kõige vastutustundlikum tegu 2. Kõige jätkusuutlikum ettevõte 3. Aasta noor ettevõtja. Aasta Noore Ettevõtj ... Vaata lähemalt BIT AS, Kirjastus Avita 27.02.2012 2005. aastal algas koostöö Tartu Ülikooli Teaduskooliga, aidates saata õpilasi rahvusvahelistele olümpiaadidele. Alates 2007. aastast on preemiad välja pandud matemaatika, keemia, füüsika, bioloogia, geograafia, emakeele, eesti keele võõrkeelena, vene, inglise ja saksa keele olü ... Vaata lähemalt Danske Bank A/S Eesti filiaal 27.02.2012 Interaktiivne mängukeskkond Rahamaa on lõbus, meelelahutuslik, õpetlik ja arendav mängukeskkond, mis annab 5-9-aastastele lastele põhiteadmised ja arusaamise rahaasjadest. Lisaks leidub Rahamaal ka õpetajatele ja lastevanematele mõeldud rubriik nõuannetega, kuidas rahaasjadega seot ... Vaata lähemalt Silberauto AS 23.02.2012 AS Silberauto on Kuressaare Ametikooli, Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli ja Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppepraktika baasettevõtteks. Silberauto spetsialistid osalevad koolitustegevuse läbiviimisel ja korraldamisel koolis. Oma pädevuse suurendamiseks on AS Silberauto spetsialisti ... Vaata lähemalt City Motors AS 22.02.2012 Aitame kaasa Vabariikliku õpilasvõistluse “Minu lemmikauto 2012” korraldamisele. Võistluse eesmärkideks on kaasata 1.-6. klassi poisse joonistamisvõistlusesse, arendada poiste loovust, fantaasiat, vaatlemisoskust, soodustada käelist arengut ja rõhutada ohutu liiklemise t ... Vaata lähemalt Briti Nõukogu 22.02.2012 Lööme partnerina kaasa juba olemasolevates algatustes ning peamiselt ise mõne uue ja suure projekti algataja ei ole. Peamiselt aitame olemasolevaid algatusi just selles, et toome mõne ettevõtliku ja aktiivse inimese Suurbritanniast Eestisse. Lisaks oleme koostöös Swedbanka ja JA Ees ... Vaata lähemalt SEB Pank AS 22.02.2012 Alustavale ettevõtjale on Ajujaht esmane inkubaator, kus uutele mõtetele antakse äriline perspektiiv. Soovime koos Ajujahi meeskonnaga panustada Eesti ettevõtluse propageerimisse, sisukate äriideede sündi ning stardi- ja kasvuettevõtete loomisse. Ajujaht on meie jaoks pikaajaline ja ... Vaata lähemalt A. Le Coq AS 21.02.2012 Stipendium on suunatud Tartu- ja Võrumaa kutsehariduskeskuste poolt õpetatavate erialade - mehhatroonika, lukksepa või infotehnoloogiasüsteemide (töö automaatjuhtimisega tööpinkidega) - õppuritele. Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja iga aasta 01.septembril. Stipendiumi määr ... Vaata lähemalt Tallinna Vesi AS 17.02.2012 Teeme teavitus- ja koostööd eri vanusegruppidega alates lasteaialastest kuni doktorantideni. Traditsiooniliselt korraldame igal aastal avatud uste päevi nii Ülemiste veepuhastusjaamas kui ka Paljassaare reoveepuhastusjaamas. Samuti pakume stipendiumeid, praktikakohti ja uurimistööde ... Vaata lähemalt Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit 15.02.2012 Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit viib ellu IKT erialade populariseerimine programmi „Kõik on IT“. Vaata lähemalt Eesti Energia AS 15.02.2012 Eesti Energia on algatanud pikaajalise noorte ettevõtlikkuse arenguprogrammi ENTRUM , mis aitab noortel omandada teadmisi ja oskusi ning kontakte, et kujundada algatusvõimelisteks ja tegusateks inimesteks ning ühendab mitusada erinevat organisatsiooni, oma ala tipptegijaid ja hakkajaid ... Vaata lähemalt Ida-Viru Ettevõtluskeskus 13.02.2012 IVEK on Ettevõtliku kooli programmi algataja ja koordineerija. Abistame õppeasutusi õppetöös ettevõtlikku eluhoiaku kujundamisel. Samuti abistame õppepartnerite leidmisel ja koostöötegevuste elluviimisel. Oleme andnud välja ettevõtliku õppe juhendmaterjali õpetajatele. Selle s ... Vaata lähemalt Jõhvi kontserdimaja 7.02.2012 Oleme regiooni suurim noorte tööandja, mentorid ja toetajad Jõhvi Oma FilmiFestivali tiimile. Kord aastas saab ettevõtlik noor kandideerida Jõhvi Oma FilmiFestivali tiimi. Vaata meie Facebooki fännilehete siit >> Vaata lähemalt