Tallink Grupp AS

Organisatsioon: Tallink Grupp AS
Toimumispiirkond: Üle Eesti, Harju maakond
Lisatud: 26.09.2012
Sihtgrupp: Koolid, Lapsed, Noored
Eesmärk:

AS Tallink Grupp usub oma senisele kogemusele toetudes koostegemise jõusse. Nõnda soovib ettevõte olla kursis erinevate initsiatiivide ja projektidega, et võimalusel kaasa lüüa.

Lisaks koostööle loodus- ja merekeskkonna hoidmisele keskendunud organisatsioonidega nagu WWF või ELF, panustame ka laste- ja noorte, hariduse, spordi ja kultuurivaldkonna toetamisse nii nõu kui jõuga. Nõnda on meie pikaaegseteks sõpradeks saanud lapsi abistavad Santa Claus Foundation, SEB Heategevusfond, SA Minu Riik, erinevad kutse- ja kõrghariduskoolid mitmetes riikides kui ka paljud spordialaliidud. Innustatuna Eesti esitennisistide Kaia Kanepi ja Jürgen Zoppi toetamisest asutasime koostöös SEB-ga SEB Tallink Tennis Team`i, et luua viljakas pinnas Eesti tulevastele tippsportlaste sirgumisele. Pakume praktikakohti õppeasutuste kaudu, et aidata kaasa noorte erialaste oskuste arendamisele ja nende konkurentsivõime tõstmisele tööjõuturul. Osaleme haridusasutuste õppeprogrammides sisulise panustamisega, nii konsultatsiooniga programmide väljatöötamisel kui ka lektoritega. Kodanikuharidusprogrammi www.minuriik.ee esseekonkursil paneme välja auhinnad ja oleme ühe õpilasgrupi vastuvõtja.
 

Toetustegevused: Pikaajaline programm, Õppekäik ettevõttesse, Noorte juhendamine, Konkursid/võistlused, Auhindadega toetamine, Praktikakohtade pakkumine, Huvitegevuste toetamine
Roll toetustegevuses: Algataja, Auhinnad või eripreemiad, Vabatahtlik mentorlus

Kontaktandmed

Nimi: Luulea Lääne
Telefon: +372 640 9800
E-mail: luulea.laane@tallink.ee
Veebilink: www.tallink.ee