Võrgustiku esimene aasta
13.03.2013

Täpselt aasta tagasi, 14. märtsil 2012 toimus Unistused ellu! võrgustiku asutamisüritus Kaubanduskojas. Esimene aasta on olnud nii kasvamise ja kosumise kui ka partnerite koostöö arendamise aeg.

Hetkel on meie võrgustikus 93 liiget ehk partnerit, kes kõik peavad oluliseks ühiskonna suuremat panustamist järelkasvu. Lastele ja noortele suunatud toetustegevustega annab iga partner sellesse oma panuse. Igal inimesel ja ettevõttel on midagi, milles ta on tugev ja edukas. Oma kogemusi laste ja noortega jagades annamegi oma panuse ettevõtlikkuse kasvu. Koostöös õppeasutustega saame muuta ka õppetööd koolis elulähedasemaks ja mitmekesisemaks, aidates lastel luua seoseid koolis õpitu ja „päris“ elu vahel.

Meie võrgustiku partneritel on väga palju häid näiteid erinevate ettevõtlikkust tõstvate toetustegevuste ja algatuste kohta. Kõige rohkem tegevusi on suunatud laste ja noorte juhendamisele ja oma ettevõtte või eriala tutvustamisele. Palju korraldatakse võistlusi ja konkursse, kust noored saavad osa võtta. Pakutakse ka praktika- ja hooajalisi töökohti, tehakse koolitusi ja koostatakse oma valdkonna õppematerjale. Ligi pooltel võrgustiku partneritel on välja kujunenud oma pikaajalised lastele ja noortele suunatud tegevused, kümnendik partneritest teevad haridusasutustega väga põhjalikku lepingulist koostööd.

Esimese võrgustiku tööaastaga oleme kodulehele koondanud palju infot nii ettevõtliku õppe kui ka ettevõtete toetustegevuste ja algatuste kohta. Igal partneril on oma lehekülg toetustegevuste ja eesmärkide tutvustamiseks. Kõiki partnereid saab otsida ja filtreerida nii toetustegevuste kui ka asukoha kaudu. Lisaks on kodulehel eraldi andmebaas algatustele  – need on eraldi projektid ja programmid, mis võivad olla loodud nii võrgustiku partnerite kui ka noorte endi poolt ja  millest saavad kõik huvilised osa võtta. Samuti saavad partnerid sealt leida algatusi, mida toetada või millega koostööd teha. Kõige selle huvitava jagamiseks saadame kord kuus partneritele ja ka teistele huvilistele võrgustiku uudiskirja. Sinna ootame alati ka kõigilt partneritelt teateid oma uute algatuste kohta. Ikka selleks, et kogemusi jagada ja ka teisi innustada.

Sügisel toimus esimene võrgustiku seminar, kus selgitasime välja liikmete ootused võrgustikule, kuhu me soovime ühiselt välja jõuda ja kuidas oma eesmärke ellu viia. Osalejaid oli ligi 50 ja arutelu väga elav. Seminarilt saadud info põhjal töötasime koos võrgustiku asutajate ja aktiivsemate liikmetega välja tegevusplaani, sõnastasime võrgustiku visiooni ja missiooni. Järgmine kokkusaamine tuleb kevadel, 23. mail, kus saab silmast-silma vahetada kogemusi oma ettevõtte toetustegevuste paremaks läbiviimiseks.

Selle aasta alguses moodustasime asutajatest ja võrgustiku aktiivsematest liikmetest „Unistused ellu!“ Nõukoja  - organi, mis toetab ja nõustab võrgustiku tegevuse kavandamist ja läbiviimist. Nõukoja liige on eelkõige ekspert ja ideede generaator, kes on võrgustiku tegemistega hästi kursis ja on ka võrgustiku kontaktisikuks oma piirkonnas. Loodame, et see aitab võrgustikul rohkem laieneda ka maakondadesse. Hetkel asuvad 54 partnerit Tallinnas või Harjumaal, 13 Tartumaal, 6 Ida-Virumaal ja vähemalt üks-kaks partnerit on igas ülejäänud maakonnas.

Meie kindel soov on aga kasvada suureks ja tugevaks võrgustikuks, mis on abiks kõigile ettevõtjatele, kes annavad oma panuse ettevõtlike laste kasvamisse ja samuti kõigile õpetajatele üle Eesti, kes koos partneritega ettevõtlikku õpet oma koolis teostada tahavad.

Unistused ellu!

Merle Tiigisoon
Ettevõtlusõppe projektijuht