Uus III õppeastme loodusaine tundidele suunatud õppematerjal „Sinine klassiruum: Labor“

Error

The Schema module does not support the "mysqli" database type.

Õppematerjali „Sinine klassiruum“ järjena on III kooliastme reaal- ja looduainete tundide jaoks koostatud uus õppematerjal „Sinine klassiruum: Labor“. Õppematerjali saab kasutada ja otseselt lõimida geograafia, looduõpetuse, bioloogia, keemia ja füüsika tundidega, kuid edukalt saaks kaasata ka sotsiaalaineid ja keeli.

"Sinine klassiruum: Labor" on üles ehitatud pööratud klassiruumi põhimõtetele: enne tutvu materjaliga, siis mõtle läbi ja katseta. Sellega seame rõhu just praktilistele tegevustele ja isetegemisele, et noored saaksid oma silmaringi laiendada ja luua seoseid päris eluga. Materjal sisaldab nelja olulisemat teemat, mille puhul on olemas tunni edukat planeerimist toetav tunnikava õpetajale ning põnevad töölehed õpilastele.

Pärast sinise klassiruumi veeteemaliste tundide läbimist võib teadmiste kinnistamiseks tulla koos klassiga Tallinna Vee veepuhastusjaama ekskursioonile. Gümnaasiumi osa õpilasi kutsume varem õpitut ka reoveepuhastusjaama ekskursioonil meelde tuletama.

Tutvu ka teiste Tallinna Vee poolt koostatud õppematerjalidega:

Kõiki õppematerjale on võimalik saada ka paberkandjal.

Ekskursiooni planeerimiseks ja õppematerjalide saamiseks võtke ühendust: liisi.liivlaid@tvesi.ee.