Toimus võrgustiku tegevusplaani 2013 koosolek

Error

The Schema module does not support the "mysqli" database type.

14. detsembril toimus Kaubanduskojas võrgustiku tegevuskava töögrupi koosolek. Toetudes "Unistused ellu!" esimesel seminaril, 15. novembril kokku kogutud ideedele, panime paika täpsemad sammud 2013. aastaks. Koosolekust võtsid osa võrgustiku asutajad ja teised soovi avaldanud liikmed.

Otsustasime, et esmajärjekorras on vaja tegeleda võrgustiku visiooni ja missiooni sõnastamisega, et meie tegevuse eesmärgid oleksid nii võrgustiku liikmetele endale kui ka avalikkusele selged ja arusaadavad.

Lisaks koostame juhendmaterjalid ettevõtetele võrgustiku liikmeks astumiseks ja siin tegutsemiseks. Võrgustiku jätkusuutlikuks arenguks on aga vaja välja töötada kriteeriumid ehk luua toetajaliikme statuut nendele võrgustiku partneritele, kes lisaks asutajaliikmetele soovivad ka võrgustikku toetada. Võrgustiku juhtimiseks loome nõukoja, kuhu kuuluvad asutajaliikmete ja toetajaliikmete esindajad.

Kõik need töökorralduslikud edasiarendused leiavad kindlasti oma koha ka kodulehel, mille arendamine ja kasutajasõbralikumaks tegemine on muidugi ka üks selle aasta prioriteete. Sellest ja teistest arutlusel olnud teemadest saate täpsemalt lugeda koosoleku memost.